Led Drl Daylight

LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR


LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR
LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR
LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR
LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR
LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR
LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR
LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR

LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR    LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR

LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV. Headlights LED DRL Fittex gal VW T5 03-09 Iswed Dawl LPVWA8EV. Jadatta lil: VW T5, il-verjoni mill-04/2003 sat-08/2009. ARSA TA ADD (Mgandhomx funzjoni DRL).

Fanali tal-Proettur b'dawl ta'l-ipparkjar LED. 100% did fjamant, AAR BAL PAIR (Xellug + lemin). Approvazzjoni: Immarkar E - approvat gal triq tat-triq legali tal-UE. Regolament: Regolament: elettriku (b'konstruzzjoni fl-austatur elettriku).

L-istruzzjonijiet tal-armar mhumiex inklui, ana ma jipprovdux servizz tal-immuntar. Installazzjoni professjonali hija parir bil-qawwa. Dritat e fenerëve DRL Shikoni VW T5 03-09 Dritë e Zezë LPVWA8EV. Përshtatet në: VW T5, version nga 04/2003 deri 08/2009. DITA E DITAVE (ata NUK kanë funksion DRL).

Fenerët e projektuesit me dritë LED parkimi. 100% krejt e re, Vini si PAIR (Majtas + Djathtas).

Miratimi: E-shënuar - e aprovuar për rrugë të ligjshme të BE-së. Detaje: Drita e parkimit: LED. Llamba e sinjalit të kthesës: LED. Rrezja e ulët: H1 (e përfshirë). Rrezja e lartë: H1 (e përfshirë).

Rregullimi: Rregullimi: rregullator: elektrik (me ndërtues në rregulluesin elektrik). Udhëzimet e montimit nuk janë të përfshira, ne nuk ofrojmë shërbim në rritje.

Këshillohet fuqimisht një instalim profesional. L'item "LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR" est en vente depuis le jeudi 21 mai 2020. Il est dans la catégorie "Auto, moto - pièces, accessoires\Tuning, styling\Habitacle\Leviers de vitesse, pommeaux". Le vendeur est "xinoit" et est localisé à/en Europe.

Cet article peut être livré partout dans le monde.

  1. Marque: XINO-f7
  2. Numéro de pièce fabricant: Non applicable


LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR    LED DRL VW T5 03-09 Daylight Black LPVWA8EV XINO FR